Details:

Gemeentes:

Marken:

Markestenen?

Snippertsteen (19.20.32)De Snippertsteen (19.20.32) markeert het driemarkenpunt van de marken Losser, De Lutte en Lonneker. Steen nr. 7 in de grensbepaling van de gemeente Lonneker.

De steen is rijksmonument 466031.

Verwijzingen

  1. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
  2. Op de grens.
  3. Onthulling Snippertsteen.