Achtergrond


Markegrenzen

Laakgang

Marken indeling

Marken nummering

Grenzen nummering

Uitleg kleur punt

Markestenen

Tot 1850 bestond Twente voor een groot deel uit woeste gronden; dit waren vooral heide- en veengebieden. Deze gronden waren gemeenschappelijke bezit van de oude hoeven in het gebied. Om het gebruik van deze gronden te reguleren vormden de hoeven samen een marke. De grenzen van deze gebieden werden door de bevolkingsdruk vanaf de 17e eeuw steeds meer gemarkeerd met grenspalen en grensstenen.

Ons doel is de oude markeringen zichtbaar te maken en nieuwe markeringen op historische plaatsen terug te brengen.