Gemeentes


Losser

Marken:

De gemeente Losser

De marken van Losser

De bronnen vermelden de volgende marken in Losser:
Moderne naam SR 1475 VPR 1601'markte van' in KA 1832vD 1866 EV 1924 Str 1962 OKT 1991
Berghuizen BerchuzenBerchuusenBerghuizen
Beuningen BoningeBuyrschap BoeningeBeuningen
De Lutte LutteLutteLutte
Losser LosserLosser MarckeLosser

De grenzen van de marke van Berghuizen

De grenzen van de marke van Beuningen

De grenzen van de marke van De Lutte

De grenzen van de marke van Losser

Bronnen

  1. SR 1475: Het Schattingsregister van Twente van 1475, A.L. Hulshoff, (1953).
  2. VPR 1601: Het Verpondingsregister van Twente van 1601, transcriptie Oudheidkamer Twente, (1985).
  3. KA 1832: Uitsluitend opgenomen de gebieden met de aanduiding als "markte van" als eigenaar in de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels van de kadastrale kaarten (1832).
  4. vD 1866: A.A. van Doorninck, Schets ener verdeeling van Overijssel in Schout of Rigterambten en marken omstreeks 1750 (1866).
  5. EV 1924:G.A.J. van Engelen van der Veen, Marken in Overijssel, in de "Geschiedkundige atlas van Nederland" (1924).
  6. Str 1962: L.A. Stroink, Stad en Land van Twente, bladzijde 117 e.v. (1962).
    De markenindeling komt overeen met die van Dingeldein (uit 1952) achterin de transcriptie van het schattingsregister1.
  7. OKT 1991: Oudheidkamer Twente, Historische kaart van Twente ca. 1500 (1991).
  8. A.L. Hulshof, Het Markeregt van Losser (1967).