Gemeentes


Markelo

Marken:

De gemeente Markelo

De marken van Markelo

De bronnen vermelden de volgende marken in Markelo:
Moderne naam SR 1475 VPR 1601'markte van' in KA 1832vD 1866 EV 1924 Str 1962 OKT 1991
Markelo MarcloMarckeloMarkelo
Kerspel Goor GoerKerspel GoerKarspel Goor
Elsen ElzeneElsener marckeElsen of Elzen
Herike en Stokkum -
HerikeHederikeBuerschap HerickeHericke---
Stokkum StochemBurschap StockumStokkum---

Alleen het OKT-onderzoek ziet Stokkum en Herike als twee afzonderlijke marken. Stoelhorst en Kolkman8 geven een uitleg voor de situatie hier. Vanaf ongeveer 1600 is de heer van Weldam markerichter van beide marken. "Juridisch bleef de marke Herike echter wel een zelfstandige marke, getuige de aanslagen grondbelasting die Herike en Stokkum elk afzonderlijk kregen." Om deze reden volgen ook wij hier de verdeling in twee marken.

De grenzen van de marke Kerspel Goor

Omtrent deze grenzen is er een uitgebreid onderzoek van A. ten Doesschate9; zijn kaart is hier te zien. Hij baseert zich deels op 10. Hij maakt onderscheid in de 'oude' markegrens en een 'latere' markegrens, die met name op de grens met Hengevelde verschillen.

De grenzen van de marke van Markelo

Bronnen

 1. SR 1475: Het Schattingsregister van Twente van 1475, A.L. Hulshoff, (1953).
 2. VPR 1601: Het Verpondingsregister van Twente van 1601, transcriptie Oudheidkamer Twente, (1985).
 3. KA 1832: Uitsluitend opgenomen de gebieden met de aanduiding als "markte van" als eigenaar in de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels van de kadastrale kaarten (1832).
 4. vD 1866: A.A. van Doorninck, Schets ener verdeeling van Overijssel in Schout of Rigterambten en marken omstreeks 1750 (1866).
 5. EV 1924:G.A.J. van Engelen van der Veen, Marken in Overijssel, in de "Geschiedkundige atlas van Nederland" (1924).
 6. Str 1962: L.A. Stroink, Stad en Land van Twente, bladzijde 117 e.v. (1962).
  De markenindeling komt overeen met die van Dingeldein (uit 1952) achterin de transcriptie van het schattingsregister1.
 7. OKT 1991: Oudheidkamer Twente, Historische kaart van Twente ca. 1500 (1991).
 8. Jan Stoelhorst en Johan Kolkman, De marke van Hericke, (2009).
 9. A. ten Doesschate, Over den vermoedelijke oorsprong van Goor, VORG, Verslagen en Mededeelingen 54e stuk (1938).
 10. G.A.J. van Engelen van der Veen, De Marken in Overijssel in: Geschiedkundige Atlas van Nederland (1924).
 11. Anton Vedder, De Marke Kerspel Goor (2018).