Gemeentes


Oldenzaal

De wigbold van Oldenzaal

In de stad Oldenzaal en een klein gebied er omheen, gold het stadsrecht in plaats van het landrecht. Dit rechtsgebied wordt de wigbold genoemd: "wig" = "wijk, gebied" en "bold" = "recht". Dit gebied werd afgebakend door zeven Bentheimer zandstenen palen met het stadswapen1.

Kaarten

Bronnen

  1. J.I. van Doorninck, De grenzen van het Wigbolt in Oldenzaal in 1642, Vereeniging tot beoefening van Overijssels Regt en Geschiedenis Mededelingen 9, p. 45-46 (1874).