Achtergrond


Markegrenzen

Laakgang

Marken indeling

Marken nummering

Grenzen nummering

Uitleg kleur punt

De provinciale data

De provincie Overijssel heeft een digitale kaart van markegrenzen in Overijssel gepubliceerd in het voorjaar van 2014. Deze kaart is in 2014, toen deze site gestart werd, als basis gebruikt. Hoewel het beste dat te vinden was (in maart 2014), is deze kaart van zeer matige kwaliteit. Afwijkingen van honderden meters zijn helaas geen uitzondering. Deze (onbetrouwbare) punten worden met gele markers aangegeven. Enkele problemen voor het gebruik hier zijn: