Gemeentes


Losser

Marken:

Marke Losser (tot 1811) / Gemeente Losser 1811-1818

Gebied dat oorspronkelijk tot de marke Losser behoorde. Tot 1811 was de marke Losser gelegen in het richterambt Oldenzaal. Per 27 november 1811 werd het richterambt Oldenzaal opgeheven. De marke Losser werd daarbij omgevormd tot de gemeente Losser. Per 1 juli 1818 werd de gemeente Losser vergroot met de marken Berghuizen, Beuningen en Lutte die tussen 1811 en 1818 tot de gemeente Oldenzaal behoorden. In 1827 werd de marke Losser, die tot die tijd nog de gezamenlijke gronden beheerde, opgeheven en werden de gronden die zij in eigendom had verdeeld.

Kaarten

Losser 1811-1818