Platform


Nieuws

Deelnemers

Stuurgroep

Stuurgroep Platform Markestenen en markegrenzen in Twente

Leden van de stuurgroep

Op de eerste bijeenkomst van het platform op 28 november 2015 is besloten tot de oprichting van een stuurgroep voor het platform Markestenen en markegrenzen in Twente. Deze stuurgroep dient om het platform goed te laten functioneren. Daartoe wordt enkele keren per jaar vergaderd in de Oudheidkamer Twente.

De stuurgroep bestaat nu uit Martien Knigge, Hans Oude Rengerink, Gerhard Post, Erik Rolevink, Harry van der Sleen, Thomas Vermaut, Nienke Voskuilen en Willem Wondergem. Het lidmaadschap van de stuurgroep staat in principe open voor alle personen die graag willen bijdragen. Wat meer spreiding over heel Twente zou de stuurgroep toejuichen. U kunt zich aanmelden bij stuurgroepOKT@markegrenzen.nl.

Verslagen van de stuurgroep

  1. Vergadering 24 juni 2016
  2. Vergadering 29 januari 2016