Details:

Gemeentes:

Marken:

Markestenen?

Koekoeksteen (35.36-04)
Het project Kristalbad doorsnijdt de oude grens tussen de twee marken Twekkelo en Groot Driene, vlakbij de huidige grens tussen Hengelo en Enschede. De grens in dit gebied is een uniek dijklichaam en de Koekoeksteen markeert deze grens. De steen is een rijksmonument en staat te boek onder nummer 465962. De naam Koekoeksteen komt van de naam van de dichtstbijzijnde boerderij, welke verdween toen het kanaal gegraven werd. De steen wordt ook wel Broeierdsteen genoemd.1.

Bij de aanleg van het retentiegebied (2010/2011) kon de loakstenen commissie de steen nog net redden. Het waterschap heeft hier op ingespeeld door de markegrens zichtbaar te maken met een rij van eilandjes.


De steen ligt nu op een eilandje, het laatste eiland gezien vanaf de uitkijktoren bij de ijsbaan. De bramen groeien hier hoog, en overwoekeren ook de steen volledig. De steen is dan ook niet zichtbaar vanaf de uitkijktoren. Voor de aanleg van het retentiegebied was de grens hier nog prachtig aanwezig, zoals te zien is aan de foto van google hieronder.

Verwijzingen

  1. Markegrenzen en markestenen, Documentatiemap 294, Stichting Historische Societeit Enschede-Lonneker (1993 en later).
  2. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
  3. SHSEL, Film over verplaatsing koekoeksteen (2011).
  4. Harry van der Sleen, Koekoeksteen terug op de markegrens, 'n Sliepsteen 121 (2015).