Details:

Gemeentes:

Marken:

Markestenen?

Lossersteen (19.33-03)Deze paal (19.33-03) ligt op de grens van de marken Losser en Esmarke. Paal nr. 15 in de grensbepaling van de buitengrens van Lonneker; deze grensbepaling noemt de paal "Lossersteen".

De steen was eerder wel bekend1, maar was verdwenen in de sloot. De paal werd op 17 november 2012 opgegraven en teruggeplaatst. Het materiaal is Bentheimer zandsteen, maar de vorm lijkt bijna een veldkei. Er is ook geen gedeelte (meer) ondergronds, wat de suggestie wekt dat het bovenste (regelmatiger?) deel verdwenen is.

Verwijzingen

  1. Markegrenzen en markestenen, Documentatiemap 294, Stichting Historische Societeit Enschede-Lonneker (1993 en later).
  2. Loakstenen en begraafplaatsen commissie
  3. Youtube (opgraving steen), 17 november 2012.