Details:

Gemeentes:

Marken:

Markestenen?

Steen aan Sanderincks velt (20.25-05)Deze steen ligt op de grens van de marken De Lutte en Volthe. De naam verwijst naar de loakgang van De Lutte uit 1652, zie deze foto. De vervangende steen is op 16 februari 2019 geplaatst, iets ten noord-oosten van de oorspronkelijke lokatie.
Het is nummer 75 in Hennie's inventarisatie1.

Verwijzingen

  1. Hennie Engelbertink, Markestenen in Lemselo, Rossum en Volthe, Inventarisatie gebaseerd op kadastrale kaarten, (1980-1989).