Details:

Gemeentes:

Marken:

Markestenen?

Steen aan Lesgers velt (20.25-04)Deze steen ligt op de grens van de marken De Lutte en Volthe. De naam verwijst naar de loakgang van De Lutte uit 1652, zie deze foto. De vervangende steen is op 16 februari 2019 geplaatst.