Details:

Gemeentes:

Marken:

Markestenen?

Steen aan Lesgers velt (20.25-04)


Situatie 25 maart 2020


Situatie 25 maart 2020 (steen in meer detail)