Gemeentes


Rijssen

Gemeente Rijssen 1811-1818

Gebied dat oorspronkelijk tot de op 27 november 1811 ingestelde gemeente Rijssen behoorde. Bij koninklijk besluit van 24 november 1815 werd de gemeente Rijssen per 1 juli 1818 opgesplitst, het grondgebied van de marke Enter werd overgeheveld naar de gemeente Wierden, terwijl het grondgebied van de marke Elsen onderdeel werd van de nieuw gevormde gemeente Markelo. De gemeente Rijssen omvatte hierna enkel nog het voormalige stadsgericht Rijssen (de stad met haar wigbold).

Kaarten

Rijssen 1811-1818