Details:

Gemeentes:

Marken:

Markestenen?

Fabelhuttesteen (35.44A.44B-01)Foto: Leander Post


De Fabelhuttesteen staat op de grens van de marken Twekkelo en Oele Deldenerzijde en Oele Woolderzijde. Deze grenspaal staat op privé terrein. Het gemakkelijkst is hij te benaderen door vanaf de Haaksbergerstraat de Oelerbeek aan de Hengelose kant 300 meter te volgen. Dan is hij links in het weiland goed te zien.

De paal is een rijksmonument 46595 (daar ten onrechte Belderspaal genoemd), net als in het artikel van Dick Taat2. De paal ontbreekt in eerste instantie in het proces-verbaal der grensbepaling van het grondgebied der gemeente van Hengelo (en dus ook Lonneker) en is daar later aan toegevoegd met de beschrijving "eenen Benthemer steenen paal staande ten zuijden de zoogenaamde Oeler Beek in een akkermaals boschje, behorende bij het erve Den Belder, en welke paal als nu, en ten einde alle verwarring door het hernieuwd nummeren der reeds volgens proces verbaal gemerktte palen, met de letters der gemeente en speciaal met no. 13a zal worden getekend." De naam Fabelhutte steen is dus niet in het proces-verbaal te vinden. Om de verwarring te verhogen is op de kadastrale overzichtskaart van Hengelo (1832), de Zandboerpaal overgeslagen, en is de Fabelhuttesteen nr. 13.
Soms lijkt het of er inscripties in de steen aangebracht zijn, maar veel is er niet van te maken.


Het kaartje (met noorden rechts), een uitsnede van de minuutplan uit 1832, toont dat de paal in een bocht van de Oelerbeek stond; de paal is niet verplaatst, de beek wel. De Fabulhutte stond net iets ten noorden tegen de grens aan, net in Oele. De scheiding tussen Oeler Deldenerzijde en Oele Woolderzijde, die van het noord-westen naar het zuid-oosten door Oele liep, eindigt hier.

De paal staat vanaf 1955 op de topografische kaart.

Verwijzingen

  1. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
  2. D. Taat, Over laokstenen en markezaken Enschede-Lonneker, Jaarboek Twente 1970, p. 78-87.