Details:

Gemeentes:

Marken:

Markestenen?

Steen aan de kamp in het veld (19.33-02)Deze paal (19.33-02) ligt op de grens van de marken Losser en Esmarke. De steen is als schampsteen tussen 1980 en 1985 geplaatst door de bewoner in het huis naast de steen, de heer Wilfried van de Woning1. De steen ligt slechts een tiental meters van de plaats waar voorheen de markesteen lag, net aan de overkant van de Kremersveenweg, zie de zwarte stip op het kaartje hieronder. Om die reden is de steen door de Loakstenencommissie2 in 2019 geadopteerd als vervangende steen.


Bron: www.topotijdreis.nl

De steen is officieel onthuld op 12 oktober 2019 door Marietje van der Woning. Deze onthulling werd gadegeslagen door zo'n 30 personen uit Glanerbrug, Enschede, Losser en omstreken. Als vanouds werd de grenspaalborrel geschonken, en was er een overvloed aan hapjes...

De onthulling kreeg volop aandacht in de pers3,4,5. Bovendien maakte Harry van der Sleen een filmpje van de onthulling.

Verwijzingen

  1. Informatie van mevrouw Van de Woning (2019).
  2. Loakstenen en begraafplaatsen commissie.
  3. Artikel in de Grensstreek (pagina 6).
  4. Nieuws van de SHSEL.
  5. Artikel in Hallo Losser.