Details:

Gemeentes:

Marken:

Markestenen?

Hegesteen (34.47-02)Foto: Cultuurhistorische Atlas van Enschede


De Hegesteen ligt op de grens van de marken Buurse en Usselo. De foto hierboven toont de situatie voor 2012; tegenwoordig, ondanks de uitspraak 201605165/1/A1 van de Raad van State3, steekt de steen amper boven het maaiveld uit. Deze uitspraak heeft de volgende 'inhoudsindicatie', die door de uitspraak bevestigd wordt:

Bij besluit van 6 juli 2015 heeft het college [appellant] onder aanzegging van bestuursdwang gelast de Heegesteen op zijn perceel nabij de Broekheurnerweg, kadastraal bekend gemeente Lonneker, sectie AD nummer 318 (hierna: het perceel), voor 30 augustus 2015 weer boven het maaiveld te halen en op de grond in het veld te leggen.

Tot 2012 zat de steen nog in de slootwal, zoals op de foto hierboven. In 2012 heeft de grondeigenaar, de heer Hesselink, de percelen samengevoegd waarbij tegelijk de eiken die de sloot flankeerden gerooid werden. Hierdoor ligt de steen nu midden in een weidegebied. De luchtfoto's hieronder van topotijdreis.nl tonen de oude situatie in 2011 en de werkzaamheden in 2012.

Bij het bezoek op 14 maart 2015 lag de steen zo'n 40 cm onder het maaiveld.
Na de uitspraak van de Raad van State3 op 28 juni 2017 is de steen weer omhooggehaald totdat de bovenkant net boven het maaiveld uitstak. Op 5 augustus 2017 zit de steen voor 99% onder de grond; op 9 januari 2021 was de toestand vergelijkbaar.

De Hegesteen is rijksmonument 465914.

Verwijzingen

  1. Markegrenzen en markestenen, Documentatiemap 294, Stichting Historische Societeit Enschede-Lonneker (1993 en later).
  2. Foto afkomstig van de Loakstenen commissie.
  3. Uitspraak 201605165/1/A1 van de Raad van State, zie ook het artikel in de Tubantia.
  4. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.