Details:

Gemeentes:

Marken:

Markestenen?

Paal in de Sekmaatsvlakte (46.47-02)Markepaal op een bultje in de Sekmaatsvlakte (Buurserzand) op de grens van de marke Buurse en de marke Haaksbergen en Honesch. De paal staat al op een kaartje uit 1726 bij een geschil tussen de boeren van Buurse en Usselo.

Deze paal zal door J.J. van Deinse bedoeld zijn als hij in 1921 het Buurserzand bespreekt:
Op één der heuvels staat of liever ligt, want hij is door het verstuiven van het zand omgevallen, een zware groote loaksteen, die de Markegrens aangeeft. Het zou mij niet verwonderen, dat dit de plek is, waar drie marken, Haaksbergen, Buurse en Hones bij elkaar komen, want op de Markenkaart van Overijssel blijkt dit in deze buurt te zijn en zulk een zware grenssteen in een recht eind der grenslijn komt anders niet voor1.
Vermoedens dat deze paal geplaatst zou zijn door de Heer J.B. van Heek om bij te dragen aan een soort open-luchtmuseum dat hij hier wilde aanleggen, zijn dus onjuist2.

Het nieuwe informatiebord is rond 2015 aan het pad geplaatst en ziet er in juni 2022 al flink mishandeld uit.
De paal in de Sekmaatsvlakte staat sinds 2010 op topotijdreis met de aanduiding 'Gp'.
De paal is gemeentelijk monument in Haaksbergen, onder nummer HKB301.

Verwijzingen

  1. J.J. van Deinse, Rutbeek en het Buursche Zand, Twents dagblad Tubantia en Enschedesche courant, 16 juli 1921.
  2. Historische Kring Haaksbergen, Merkstenen uit onze cultuur, (1998).
  3. Op de grens