Details:

Gemeentes:

Marken:

Markestenen?

Steen bij het weiland van Lourens Bos (39.52-03)Deze steen ligt (bijna) op de grens van de marken Azelo en de marke Zenderen en Bornerbroek, aan de Bornerbroeksestraat, niet ver van de Hondenborg. Hij heeft nr. 27 in het proces-verbaal van Borne en nr. 11 in dat van Delden. In de steen is SD N11 te lezen, wat overeenkomt met Schoutambt Delden Nr 11, zie de foto's. Soortgelijke inscripties zijn te vinden op de paal in het Withag en de grote keisteen gelegen op het bouwland van Meesters Haar.

De heer Wennekink schrijft:
Deze steen lag aan de rand van een houtwal op ca. 50 meter afstand van de provinciale weg Borne - Bornerbroek (...). In 1986 werd deze steen met veel moeite bij het jeugdcentrum in Zenderen geplaatst, toen bleek, dat de letters SDN, en vermoedelijk ook een R, er in waren gehakt. Deze letters stonden voor het woord "Senderen" en daarom werd de steen naar het dorp Zenderen gebracht!2,3

Volgens mevrouw Van Harten-Fransen bevat de steen de inscripties "S" en "A" voor Senderen en Aselo4. De foto met de steen klaar voor transport naar Zenderen is van haar3. De lezingen van de inscriptie door de heer Wennekink en door mevrouw Van Harten-Fransen zijn dus beide niet correct.

De steen is in 1986 naar 't Rigtershoes verplaatst. Hier heeft de steen tot 2013 of 2014 gelegen. Toen het erf is verhard met klinkers, is de steen verdwenen1.
In 2018 is de steen daar in de buurt door Joop Kroeze teruggevonden en op 30 juni 2018 is hij teruggeplaatst nabij de oorspronkelijke plaats.

Bronnen

  1. Informatie van Robert Platenkamp, email maart 2016.
  2. B.J.F Wennekink, De marke Azelo, De 7 Boerschoppn nr. 3, blz. 48, (1990).
  3. M.G.E. van Harten-Fransen, Steen klaar voor transport.
  4. M.G.E. van Harten-Fransen, Grens- en Markestenen rond de gemeente Borne, (1992).