Details:

Gemeentes:

Marken:

Markestenen?

Lambertspaal (8.67-10)De Lambertspaal (8.67-10) staat op de grens van de marken Albergen en de heerlijkheid Almelo. De Bentheimer zandstenen markesteen is waarschijnlijk rond 1775 geplaatst nadat er een formeel een einde was gekomen aan de voortdurende grensgeschillen. De twisten gingen in dit geval meestal over het illegaal weiden van vee of het steken van plaggen op de woeste markegronden rond de grens. De aanvankelijk kale steen is pas in 1817 van de merktekens voorzien en per proces-verbaal der grensbepaling vernoemd naar Doedo Lamberts de toenmalige burgemeester van het Schoutambt Almelo 1. De zandstenen paal toont aan de Tubbergse kant een "T", aan de andere kant is met wat moeite het nummer "11" te ontdekken2, zie de foto's. Hij is 31 cm breed en 22 cm diep.

Op 29 maart 2021 werd een informatiebodje bij de steen geplaatst; gefinancieerd door Gerben Lesscher van de Autogroep Twente. Het weekblad 'Op en rond de Essen' besteedde aandacht aan de plaatsing1.

Op de foto hieronder is het grensverloop over de weg te zien. Links staat de paal, in het midden het welkomsbordje van de gemeente Tubbergen, en rechts het 3-ruiten welkomspaaltje van Almelo.

Verwijzingen

  1. Op en Rond de Essen, Plaatsing informatiebord bij Lambertssteen, 7 april 2021.
  2. Met dank aan Bert Nijkamp (email 23 april 2020).
  3. H. Hagens, Almelose grensgeschillen, Jaarboek Twente (1992), p. 108.