Details:

Gemeentes:

Marken:

Markestenen?

Steen op de scheiding of wel ten noorden het bouwland van Nardus Boer (22.27-01)Deze steen ligt op de grens van de marken Berghuizen en Gammelke. De beschrijving "op de scheiding of wel ten noorden het bouwland van Nardus Boer" komt uit het proces-verbaal der grensbepaling van het grondgebied der gemeente van Losser (1827).
J.G.M. Oude Nijhuis1 beschrijft de steen als: Ten noorden van het bouwland van 'n Naatsboer, bekend om zijn boeskool, en waarvan het erf links wat verderop ligt, ligt tegen een boom 22(26)27-01..
De steen ligt tegen de voet van een eik. In 1999 is een voorstel gedaan de steen beter zichtbaar te maken2. Eigenlijk is dat wel nodig. We hebben in 2014 daar de eerste keer gezocht en zijn met prikstok de bodem aan het onderzoeken geweest: niets gevonden. Een tweede keer: weer niets. Driemaal is scheepsrecht. De derde keer vonden we de steen verscholen aan de voet van de eik. Achteraf eigenlijk best makkelijk te zien3.

De steen stond van 1905 t/m 1953 op de topografische kaart.

Verwijzingen

  1. J.G.M. Oude Nijhuis, De markegrens van Berghuizen II, 't Inschrien, jaargang 21, no 4 (oktober 1989).
  2. Marijke Poldervaart en Vera Vreugdenhil, Praktijkgericht onderzoek naar [allerlei] in Noordoost-Twente, Landview (november 1999).
  3. Wilbert Kallenberg, Markestenen Marke Berghuizen (november 2017).