Details:

Gemeentes:

Marken:

Markestenen?

Steen in het Vreeveld (22.26-02)Foto: Wilbert Kallenberg


Deze steen lag op de grens van de marken Berghuizen en Lemselo. De beschrijving "steen in het Vreeveld" komt uit het proces-verbaal der grensbepaling van het grondgebied der gemeente van Losser (1827).
Het is nummer 80 in Hennie's inventarisatie (onder nummer 22.26-04)3; in 1986 was de steen al verdwenen.

In december 2016 is een vervangende steen neergelegd2.

De (oorspronkelijke) steen stond van 1905 t/m 1953 op de topografische kaart. Rond 1950 zal de steen er dus nog geweest zijn.

Verwijzingen