Details:

Gemeentes:

Marken:

Markestenen?

Steen tussen het Deurningse en Lonneker veld (28.32-02)Deze steen lag op de grens van de marken Lonneker en Deurningen, en wordt in het proces-verbaal van Weerselo omschreven als de steen tusschen het Deurningsche en Lonneker veld. Het proces-verbaal van Lonneker spreekt over het Doorninkse veld. Volgens de topografische kaarten1 was deze steen tot de tweede wereldoorlog aanwezig.

Het vliegveld is lang niet toegankelijk geweest, maar op 6 maart 2015 kon de Loakstenencommissie hier een eerste inventarisatie doen. Hierbij werd de steen (uiteraard) niet aangetroffen: de locatie ligt vlak bij de landingsbaan, en alle objecten die boven het maaiveld uitsteken zijn verwijderd. Op 18 januari 2019 werd een voorlopige vervangende tegel geplaatst. Deze tegel werd gemaakt door Jan Zwiggelaar.

Op 15 maart 2019 werd de definitieve tegel geplaatst. Ondanks de regen en de wind waren er zo'n 25 belangstellenden, waaronder de pers2. Er een door de Loakstenencommissie een filmpje gemaakt, dat een goede indruk geeft van de onthulling.

De steen stond van 1905 t/m 1953 op de topografische kaart.

Verwijzingen

  1. Topographisch Bureau, Topotijdreis, nog op de kaart van 1935-1953.
  2. Bert Hellegers, Markestenen: de kapstok van de historie, in Dagblad Tubantia van 16 maart 2019 (Enschede editie).