Details:

Gemeentes:

Marken:

Markestenen?

Steen ten zuidwesten van het Snijders huis (22.24-09)Deze steen lag op de grens van de marken Berghuizen en Rossum. Het proces-verbaal van Losser zegt: "een steen ten zuidwesten het Snijders huis".
De steen is verdwenen, hoewel hij er in 1989 nog was1. In juni 2018 is een vervangende steen geplaatst2.

Verwijzingen

  1. J.G.M. Oude Nijhuis, De markegrens van Berghuizen II, 't Inschrien, jaargang 21, no 4 (oktober 1989).
  2. Wilbert Kallenberg, Markestenen Marke Berghuizen (december 2018).