Details:

Gemeentes:

Markestenen?

Grenspaal aan de Oude HaaksbergerwegDeze grenspaal staat aan de Oude Haaksbergerweg, bij het toegangshek van Rijkswaterstaat. Het punt is het oostelijke eindpunt van kaarsrechte oost-west grens tussen Markelo en Goor van 1879. Volgens topografische kaarten stond van 1929 tot 1988 op dit punt een grenspaal. In 1937 is er een nieuwe grenswijziging tussen Markelo en Goor, waarbij Goor uitbreidt tot het (dan nieuwe) kanaal1. Dit punt is dan het oostelijke punt waar Goor uitbreidt. Vermoedelijk is deze grenspaal toen geplaatst.

In het westen wordt de uitbreiding begrensd door de Diepenheimseweg en ook daar staat nog steeds een soortgelijke grenspaal.

De paal stond van 1929 t/m 1988 op de topografische kaart.

Verwijzingen

  1. Anton Vedders, Koen Janzen en Jan Stoelhorst, De marke Kerspel Goor, (2018), p. 35 en 36.